سکوی پرواز

راهبردها و برنامه‌های مجموعه‌های تربیتی در دورۀ متوسطۀ اول
نویسنده/مؤلف: 
حسین گلردی
تاریخ چاپ اثر: 
اسفند ۱۳۹۴
تعداد صفحات: 
۱۹۵ص.
نوبت چاپ: 
اول، زمستان ۱۳۹۴
شمارگان: 
۵۰۰نسخه
نوع جلد: 
جلد نرم(ساده)
قطع: 
رقعی
قیمت(تک جلد): 
۸۰,۰۰۰ریال

این کتاب از مجموعه های تربیتی سکوی پرواز نوجوانان می‌باشد که برای دورۀ متوسطۀ اول با همکاری کانون دانش پژوهان نخبه
معاونت پژوهش و برنامه ریزی (گروه پژوهشی برنا) تهیه و تدوین شده است.

توضیحات کتاب