نخبگان و تمدن سازی اسلامی

بیانات و نظرات مقام معظم رهبری درباره نخبگان و تمدن سازی اسلامی
نویسنده/مؤلف: 
بیانات مقام معظم رهبری
تاریخ چاپ اثر: 
شهريور ۱۳۹۹
نوبت چاپ: 
اول، شهریور ۱۳۹۹
شمارگان: 
۱,۰۰۰نسخه
قیمت(تک جلد): 
۳۶۰,۰۰۰ریال

توضیحات کتاب