سلوک بافرزند (نه حرف من نه حرف تو حرف خدا)

پس از استقبال گسترده از کتاب سلوک باهمسر؛ نشر تراث مفتخر است کتاب سلوک با فرزند را نیز تقدیم به علاقمندان کند.
نویسنده محترم در این کتاب نیز با همان نگاه توحیدی؛ به سلوک با فرزند در تمام مراحل زندگی پرداخته و بسیاری از دغدغه های والدین را بر اساس معارف بلند دین پاسخ گفته است.
قلم دلنشین کتاب در کنار غنای محتوای آن مجموعه بسیار جذاب و قابل استفاده ای را فراهم آورده است.
جهت خرید این محصول به راهنمای خرید مراجعه فرمایید.