مجموعه کلمات اخلاقی و عرفانی بانو امین

سرو ناز حاصل زحمات و تحقیقات  ۷ساله در آثار قلمی بانو امین اصفهانی است که در قالب ۷۵۰ کلمه در سیر و سلوک و اخلاق عرضه شده است. این مجموعه غنی و ارزشمند با عنوان گذاری های متناسب همراه با فهرست موضوعی جامع، توشه مناسبی برای سالکان کوی حضرت جانان فراهم آورده است. 

این کتاب هم اکنون توسط انتشارات تراث از طبع خارج شده و علاقمندان می توانند جهت خرید آن بصورت کلی و جزئی از طریق همین سایت اقدام نمایند.